#Sever 1#Sever 2
Chồng ham mê cờ bạc để vợ bán thân lấy tiền đi gỡ

Chồng ham mê cờ bạc để vợ bán thân lấy tiền đi gỡ

0 0 votes

Nội dung phim

Máu ăn thua ham mê cờ bạc ngấm vào máu như là đam mê rồi muốn bỏ bao lần mà không được, gia đình đã phải vất vả trả nợ cho bao lần vẫn chưa chừa được cái tính đấy cho đến tận khi lấy vợ rồi tường rằng sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy người vợ lại phải gánh chịu một lần nữa, nhưng số tiền quá lớn không thể trả nổi thằng chồng khốn nạn đành bắt vợ bán thân để lấy tiền cố đi gỡ gạc trả nợ, quá khốn nạn một phần người mười phần súc vật không thể tha thứ được, nhưng vì quá thương chồng mà người vợ cam tâm tình nguyện làm mọi thứ.

Diễn viên tham gia phim

N/A